Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn; địa chỉ Số 87 đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Sen Việt; địa chỉ: Số 36 đường Đặng Tất, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan theo khoản 4 Điều 66 Luật Phá sản năm 2014. Giấy đòi nợ phải thể hiện cụ thể tổng số nợ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm