Thông xe nhánh cầu Nguyễn Tri Phương - Võ Văn Kiệt

Nhánh N2 dài 149 m, rộng 6,5 m, có tổng mức đầu tư 35,8 tỉ đồng, được thông xe sớm nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trong khu vực, đặc biệt là nút giao đường Trần Hưng Đạo với đường Nguyễn Tri Phương, Hưng Phú - cầu Nguyễn Tri Phương; qua đó tăng hiệu quả khai thác đường Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn và đường Mai Chí Thọ.

Theo ông Lê Minh Triết, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, trước ngày 30-9 sẽ thông tiếp nhánh rẽ từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Nguyễn Tri Phương (nhánh N1) và trước ngày 31-10 sẽ hoàn thành mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương (nhánh N3 theo hướng từ quận 5 qua quận 8, dài 176 m, rộng thêm gần 6,5 m) và toàn bộ đường ven kênh Tàu Hủ dài 650 m, rộng 6 m.