Thủ đô vinh danh 132 thủ khoa xuất sắc

Năm nay có 132 thủ khoa xuất sắc sẽ được tuyên dương. Đó là những sinh viên có thành tích ấn tượng về học tập và rèn luyện, là những tấm gương vượt khó, có công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong nước cũng như quốc tế, là cán bộ đoàn, hội tích cực, năng động...

Năm 2014 là năm thứ 12 thực hiện chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội. Trong 11 năm qua đã có hơn 1.200 thủ khoa được vinh danh.

Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc năm 2014 sẽ được tổ chức tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) ngày 24-8 tới.

NGỌC BẢO