Chín người trong nhà làm quan một xã
(PL)- Ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) có chuyện nguyên một gia đình nắm giữ toàn bộ chức vụ chủ chốt của xã này.

Ngoài ông Vi Văn Chân nắm chức bí thư đảng ủy xã, các chức còn lại như chủ tịch UBMTTQ; chủ tịch Hội Nông dân; chủ tịch Hội Phụ nữ; trưởng công an xã; cán bộ tư pháp; kế toán; cán bộ phụ trách nội vụ, tôn giáo; Thường vụ MTTQ; cán bộ dân số đều do con trai, con gái, con dâu, con rể và bà con họ hàng của ông Chân nắm giữ. Chuyện ông Chân và “đại gia đình” nắm giữ các chức vụ chủ chốt bị người dân tố cáo là đã gây ra mất đoàn kết nội bộ cùng nhiều sai phạm khác. Mới đây, ông Chân có đơn xin từ chức... Bố trí cán bộ kiểu này dễ bị người dân xuyên tạc “xã nhà” thành “xã gia đình”!

AS