Thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động của Công ty CIENCO

Ngày 2-3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH vừa chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (CIENCO 8).

Trước đó, ngày 16-12-2016, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng và tạm đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn hai tháng đối với CIENCO 8.

Nguyên nhân công ty này đã không trực tiếp tuyển chọn lao động, thu tiền của người lao động không đúng quy định (thu tiền dịch vụ nhưng không đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không cấp phiếu thu cho người lao động, mức tiền dịch vụ không được ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài).  

Thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động của Công ty CIENCO ảnh 1
Lao động đi xuất khẩu lao động. Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời với việc xử phạt, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu CIENCO 8 hoàn thiện tổ chức bộ máy đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động. Công ty phải thực hiện đúng quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về việc trực tiếp tuyển chọn lao động và quy định về hợp đồng, tiền môi giới và tiền dịch vụ thu từ người lao động.

Ngày 14-2, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị thanh tra ngày 16-12-2016. Qua kiểm tra cho thấy tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa đảm bảo quy định: không có bộ phận theo dõi, quản lý lao động ngoài nước, không có trung tâm hoặc phòng nghiệp vụ xuất khẩu lao động. Bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài không đảm bảo quy định (chưa có bộ phận đào tạo, quản lý học viên).

Với những sai phạm liên tiếp của CIENCO 8, Bộ LĐ-TB&XH quyết định thực hiện thu hồi giấy phép của doanh nghiệp trong trường hợp không thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.