Từ khóa:

#xuất khẩu lao động
Tìm thấy 187 kết quả
Hy Lạp nhận thêm lao động Việt Nam

Hy Lạp nhận thêm lao động Việt Nam

(PLO)- Cục lưu ý, ba công ty không được thu bất kỳ khoản tiền nào của người lao động trước khi hợp đồng cung ứng lao động được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ôm nợ ​vì tin cò xuất khẩu lao động

Ôm nợ ​vì tin cò xuất khẩu lao động

(PLO)- Lợi dụng việc thiếu hiểu biết của người dân, các cò môi giới đã lừa đảo hàng trăm triệu đồng của người dân muốn đi xuất khẩu lao động.