Ôm nợ ​vì tin cò xuất khẩu lao động

Ôm nợ ​vì tin cò xuất khẩu lao động

(PLO)- Lợi dụng việc thiếu hiểu biết của người dân, các cò môi giới đã lừa đảo hàng trăm triệu đồng của người dân muốn đi xuất khẩu lao động.
Xuất khẩu lao động: Lo quyền lợi cả khi đi và về

Xuất khẩu lao động: Lo quyền lợi cả khi đi và về

(PL)- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải qua trung tâm dịch vụ của Nhà nước hay qua doanh nghiệp ngoài nhà nước? Họ cần được đảm bảo các quyền lợi, chính sách nào khi đi và sau khi về?