Thứ trưởng Bộ Công an tiếp đại diện công an Nhật Bản

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát Nhật Bản tiếp tục được duy trì, phát triển và đạt được những kết quả tốt. Hai bên đã tăng cường trao đổi đoàn an ninh; hợp tác trao đổi thông tin tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố quốc tế; trao đổi thông tin và phối hợp bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân và các lợi ích khác của mỗi nước nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai nước...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, nhằm phục vụ công tác hợp tác an ninh, thực thi pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa hai nước…

Ông Takashi Oda đánh giá cao những kết quả mà hai bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác thời gian qua và nhấn mạnh, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và tin tưởng mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam nói chung, giữa Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển…