Thủ tục hành chính: Dân phiền, chính quyền kêu!

Thái độ của cán bộ, công chức gây phiền hà, có tiêu cực trong xử lý TTHC vẫn râm ran. Làm sao để dập tắt?”. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân phát biểu tại hội nghị tổng kết cải cách hành chính (CCHC) năm 2014 như trên.

Ông bày tỏ: “Phải cải cách TTHC thông thoáng để tạo niềm tin cho nhân dân. Kiên quyết thực thi kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, loại bỏ tiêu cực. Tuy nhiên, vẫn còn có lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức công việc của mình, lúc xảy ra chuyện thì nói không biết. Làm chủ tịch phường mà không biết thì đừng có làm nữa!”.

Trước đó, Sở Nội vụ cho biết kết quả chương trình CCHC năm 2014 tại TP.HCM có nhiều bước đột phá. Theo đó, có 24/24 quận, huyện và bảy sở, ban ngành tham gia cung cấp tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân qua hệ thống “một cửa điện tử”. “Một cửa liên thông” nhóm TTHC ba lĩnh vực hộ tịch - bảo hiểm y tế - đăng ký, quản lý cư trú đem lại nhiều lợi ích thiết thực, được người dân ủng hộ, mở rộng áp dụng phối hợp liên ngành giải quyết hồ sơ trong nhiều lĩnh vực khác…

Tại hội nghị, đại diện Cục Hải quan, Sở Tư pháp TP.HCM cũng nêu những bước tiến trong việc CCHC về kiểm tra hàng hóa, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong thời hạn quy định, chấm dứt tình trạng gần đến thời hạn trả kết quả mới yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ… 

Vào cuối buổi hội nghị Văn phòng UBND TP. HCM nêu đích danh lãnh đạo UBND bốn quận/huyện và 28 phường/xã vắng mặt theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. "Việc vắng mặt chưa biết lý do gì, dù chính đáng hay không, qua đó cho thấy nhận thức của người đứng đầu địa phương đó biểu hiện thái độ thiếu trách nhiệm với công tác CCHC " - lãnh đạo Văn phòng UBND TP. HCM nói.