Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tham dự sự kiện còn có bà Ngô Thị Huệ, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân địa phương.

Theo trang web Chính phủ, tại đây, mọi người đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước.

Sau lễ dâng hương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cùng xem lại những hình ảnh, kỷ vật gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được gìn giữ tại khu lưu niệm. Đó là các hiện vật như Bản kết án tù khổ sai của tòa án đại hình Pháp, hai thùng đạn dùng đựng tài liệu…

TX