Thủ tướng đồng ý hỗ trợ 3 tuyến đường sắt an sinh xã hội

Ba tuyến đường sắt trên được khôi phục chạy lại sau một thời gian bị tạm dừng do dịch COVID-19, hoặc giảm tần suất khai thác, doanh thu không đủ bù chi phí.

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), cho biết mỗi năm, để duy trì vận hành ba tuyến tàu an sinh, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (HARACO) lỗ tới 20 tỉ đồng với tần suất mỗi ngày một chuyến.

Tổng Công ty Đường sắt kỳ vọng có chính sách hỗ trợ để bù đắp các chi phí cho các đơn vị vận tải đường sắt để có thể duy trì các tuyến tàu.

Chính phủ sẽ không quy định khung giá đất

Chính phủ sẽ không quy định khung giá đất

(PLO)- Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về chính sách đất đai vừa được ban hành có điểm mới là bỏ khung gia đất của Chính phủ, nhưng giữ bảng giá đất của địa phương.