Lưu ý sắp hết thời hạn nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ

Lưu ý sắp hết thời hạn nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ Infographic

(PLO)-Quyết định 33/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23 (gói 26.000 tỉ đồng) của Thủ tướng Chính phủ quy định về thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.