Thủ tướng đồng ý miễn tiền thuê đất cho dự án ICISE

Ngày 7-4, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 457/TTg-NN đồng ý miễn tiền thuê đất cho dự án Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (gọi tắt là ICISE, đóng tại TP Quy Nhơn, Bình Định) từ năm 2011 đến hết năm 2020. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đồng ý không tính tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuê đất được miễn như đề xuất của Bộ Tài chính.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn UBND tỉnh Bình Định, các cơ quan liên quan thực hiện cụ thể.

Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành. Ảnh: ICISE

Như PLO đã nhiều lần phản ánh, trong những năm qua, UBND tỉnh Bình Định có nhiều công văn kiến nghị Thủ tướng, các bộ liên quan xem xét, miễn tiền thuê đất đối với hơn 16,7 ha đất dùng để xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học thuộc dự án ICISE. Lý do là từ năm 2008 lãnh đạo tỉnh đã cam kết miễn tiền thuê đất vì đây là dự án phục vụ nghiên cứu khoa học, phi lợi nhuận, phù hợp chủ trương của tỉnh là thu hút đầu tư phát triển khoa học. Tuy nhiên, do mô hình của ICISE quá mới, quá đặc thù và vượt thẩm quyền của tỉnh nên chưa thể áp dụng các quy định hiện hành để miễn tiền thuê đất.

Ngày 6-8-2019, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc miễn tiền thuê đất của ICISE. Theo đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Định có văn bản báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học - công nghệ làm rõ căn cứ xem xét việc miễn tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đất đai. Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, tỉnh Bình Định có công văn đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Khoa học - công nghệ áp dụng Nghị định số 46 năm 2014 của Chính phủ để miễn tiền thuê đất trong 50 năm đối với 16,7 ha đất phục vụ cho khoa học của ICISE. Tiếp đó, Bộ Khoa học - Công nghệ có công văn gửi Bộ Tài chính, thống nhất quan điểm của tỉnh Bình Định về việc giải quyết miễn tiền thuê đất cho ICISE.

Đến ngày 2-6-2020, Bộ Tài chính có công văn đề nghị các bộ TN&MT, Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học – Công nghệ, Tư pháp tham gia ý kiến về dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng về việc miễn tiền thuê đất đối với dự án ICISE.

Tháng 9-2020, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có công văn giao Bộ Khoa học- công nghệ, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đánh giá về mô hình dự án ICISE. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu bản đánh giá này để hoàn thiện phương án theo đúng chỉ đạo tại thông báo số 279 ngày 6-8-2019 của Văn phòng Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm