Thủ tướng nhắc phải chống 'virus khác' ngoài Covid-19

Chiều 12-2, Thủ tướng họp với Thường trực Chính phủ về đánh giá tình hình dịch bệnh do virus Corona (Covid-19) gây ra và cập nhật kịch bản tăng trưởng 2020.

Thủ tướng nhận định: Với các biện pháp mạnh, cụ thể, hiệu quả, tình hình dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu chỉ lo chống dịch mà không lo phát triển kinh tế, giữ gìn quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội thì không thể nói là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ tướng nhắc phải chống 'virus khác' ngoài Covid-19 ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không chỉ lo chống dịch mà còn phải chống cả tình trạng trì trệ, vin vào bệnh dịch mà không làm việc, không lo phát triển đất nước. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2020 được giao rất nặng nề, Thủ tướng nói: “Tinh thần là không được vì việc này mà bỏ mất việc kia”.

Theo Thủ tướng, vì phải tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển tốt nhất nhằm hoàn thành nhiệm vụ thì phải chống cả hai loại virus. Một là virus Covid-19 và một loại virus nữa là “virus trì trệ”, không chịu làm việc, lấy lý do dịch bệnh nên không hành động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu không được đổ lỗi cho khách quan, không chịu triển khai những biện pháp mới, không chịu tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, sản phẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh, làm sụt giảm tăng trưởng, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, thu nhập của người dân.

“Làm sao tái cơ cấu nền kinh tế, giảm chi phí và những chính sách nào thúc đẩy phát triển” - Thủ tướng đặt vấn đề và lưu ý các biện pháp về cả kích cầu, thúc đẩy giải ngân hay chính sách giảm phí, lệ phí và dịch vụ khác, làm sao giảm lãi suất và chuyển đổi thị trường.

“Phải phấn đấu cao hơn nữa, với giải pháp cụ thể hơn nữa, kịp thời hơn nữa, thích ứng tốt hơn nữa” - Thủ tướng yêu cầu.

Cũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Bộ KH&ĐT đã đưa ra dự báo và cập nhật hai kịch bản tăng trưởng mới. 

Theo đó, nếu khống chế được dịch trong quý I-2020 thì tăng trưởng của Việt Nam dự báo là 6,25%, giảm 0,55 điểm % so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; nếu dịch được khống chế trong quý II-2020 thì tăng trưởng của ta dự báo là 5,96%, giảm 0,84 điểm % so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và giảm 0,29 điểm % so với kịch bản khống chế được dịch trong quý I-2020.