Thủ tướng: Phát triển đô thị thông minh là một ‘cuộc chơi lớn’

Tham dự phiên toàn thể có trên 50 đại biểu quốc tế là đại diện cấp cao các nước ASEAN và 26 đô thị thông minh (ĐTTM). Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức. Đây là sự kiện gắn với việc sơ kết một năm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển ĐTTM, các hoạt động trên cương vị chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng phát triển ĐTTM thực sự là một “cuộc chơi lớn”, trong đó cần có những “người cùng chơi” có tầm nhìn và tiềm lực. Phát triển ĐTTM hướng tới mục tiêu nhân văn là cuộc sống hạnh phúc, sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ môi trường và thiết lập hệ sinh thái đô thị phát triển bền vững. Việt Nam xác định phát triển ĐTTM bền vững là một hướng đi có tính đột phá để góp phần nâng cao tính cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi mong muốn các thành viên ASEAN nâng cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, cùng chung tay thực hiện tốt năm ưu tiên của năm ASEAN 2020…, thúc đẩy quan hệ đối tác quốc tế và đẩy mạnh năng lực thể chế ASEAN”.