Thủ tướng thành lập tổ công tác kiểm tra công vụ

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại các bộ, ngành, địa phương; đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ tại các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng thành lập tổ công tác kiểm tra công vụ ảnh 1
Tổ công tác sẽ kiểm tra việc chấp hành trong hoạt động công vụ. Ảnh minh họa

Tổ công tác gồm 10 thành viên, do  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm tổ trưởng.

Tổ công tác có bốn tổ phó gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh.

Các thành viên còn lại gồm bà Hoàng Thị Ngân (Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ); ông Hoàng Thái Dương (Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ); bà Nguyễn Thị Hạnh (Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, Bộ Tư pháp); ông Nguyễn Hữu Tuấn (Chánh Thanh tra, Bộ Nội vụ) và ông Trương Hải Long (Vụ trưởng Vụ Công chức-viên chức, Bộ Nội vụ).