Thủ tướng: Tiếp tục rà soát các dự án BOT, BT

Ngày 16-11, Văn phòng Chính phủ ra thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xử lý một số bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết. 

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thời gian qua Chính phủ đã tập trung nguồn vốn ngân sách, ODA... cho đầu tư phát triển hạ tầng. Bên cạnh đó tạo lập nhiều cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực từ xã hội phát triển hạ tầng giao thông, đô thị qua các hình thức đầu tư BOT, BT, thúc đẩy công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết.

Hệ thống hạ tầng giao thông và đô thị đã có nhiều thay đổi tích cực, chất lượng công trình ngày càng được nâng cao, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới.

Thủ tướng: Tiếp tục rà soát các dự án BOT, BT ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ điều chỉnh hàng loạt nghị định để phù hợp. Ảnh: Chinhphu

Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhất là hình thức đầu tư BOT và BT đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 437/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

Nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị liên quan của Kiểm toán Nhà nước, đề xuất sửa đổi hoàn thiện các nghị định.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để tiếp tục hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Nghị định 91/2015 Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định 59/201 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần…

Thường xuyên tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm trong công tác cổ phần hóa. Ngoài ra, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để thực hiện các biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là quản lý quá trình thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BT.

Ngoài ra, Bộ GTVT cần tiếp tục rà soát toàn diện, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, gắn với đề án tái cấu trúc ngành, hướng tới phát triển hài hòa các phương thức vận tải.

Bộ GTVT phải chủ trì xây dựng, đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư theo hình thức PPP trong tất cả lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không, đường thủy nội địa); định hướng lập các trạm thu phí, khắc phục triệt để các hạn chế, bất cập xảy ra trong giai đoạn qua.

"Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành các quy trình quyết toán hợp đồng đối với nhà đầu tư. Thực hiện quyết toán các công trình theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát thời gian thu phí hợp lý các dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân..." - kết luận của Thủ tướng nêu rõ.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
Nguyên nhân xảy ra triều cường ở TP.HCM

Nguyên nhân xảy ra triều cường ở TP.HCM

(PLO)- Tình trạng san lấp kênh, rạch trong một số thời điểm diễn biến phức tạp làm thu hẹp không gian điều hòa nước là một trong những nguyên nhân gây triều cường ở TP.HCM.