Thường trực Ban Bí thư: Ngành dân vận phải thường xuyên lắng nghe nhân dân

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành dân vận phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, nhấn mạnh công tác dân vận phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, lý giải thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng tình hình đất nước và thế giới, những tác động tới nước ta; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Các lãnh đạo Ban Dân vận tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Các lãnh đạo Ban Dân vận tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở đó, vận động, hướng dẫn nhân dân tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước.

Không chỉ nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lãnh đạo các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, chân thành lắng nghe, giải quyết kịp thời những bức xúc, vụ việc khiếu kiện, tiêu cực, tham nhũng mà nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó là khắc phục hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính gây phiền hà, cản trở cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Ngoài ra, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong học tập, lao động, công tác và cuộc sống hằng ngày; phải bám sát cơ sở, gần dân, học và làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Từ đó tạo niềm tin và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Các chủ trương, chính sách có hay đến đâu mà không đi vào nhận thức, tình cảm, quyết tâm của nhân dân thì chưa đạt yêu cầu. Người làm công tác dân vận phải nắm sát tình hình nhân dân một cách chính xác, khoa học, đúng bản chất vấn đề" - Thường trực Ban Bí thư nói và yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong thực hiện công tác dân vận, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải luôn ý thức sâu sắc "dân là gốc", "lòng dân là thước đo"...

Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải thật sự là các "quyết sách lòng dân", xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phải động viên, hướng dẫn, tổ chức để nhân dân chủ động, tích cực tham gia thực hiện.

Đồng thời, phải lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách; thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; quan tâm giúp đỡ người yếu thế, khó khăn trong xã hội.

Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu công nghiệp tập trung đông công nhân; thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo", nhất là trong thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia; gắn phong trào thi đua với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước…

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu ngành dân vận chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực...

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, Trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, cho hay Ban Dân vận các cấp sẽ tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp ban hành, triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị", Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận...

Tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; nắm bắt tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo...

Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, ban dân vận các cấp tiếp tục phát động và thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với tình hình thực tiễn địa phương; tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2023).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm