Tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu miễn phí cho trẻ dưới 7 tuổi

Theo đó, tất cả trẻ vào mầm non phải có phiếu xác nhận tiêm đủ các mũi tiêm chủng mở rộng, nếu thiếu mũi, trẻ phải quay về trạm y tế để tiêm đủ mũi, bảo đảm phòng bệnh khi trẻ vào trường học.

Hiện nay, trẻ được tiêm miễn phí vaccine mũi 5 trong 1 có thành phần bạch hầu là trẻ dưới hai tuổi nhưng do đây vẫn là bệnh lưu hành nên đối tượng dễ bị tác động chính là trẻ lớn. Giai đoạn vừa qua đã có chiến dịch tiêm bổ sung vaccine TD (ngừa bạch hầu và uốn ván) nhưng mới triển khai được đến nhóm dưới bảy tuổi và mới tiến hành được ở 30 tỉnh, thành phố nguy cơ cao.

Thời gian gần đây, bệnh bạch hầu đã có dấu hiệu tăng lên. Năm 2019, Việt Nam đã ghi nhận 50 trường hợp mắc bệnh bạch hầu ở bảy tỉnh, thành phố.