1 công ty bị neo 12 tỉ tiền hoàn thuế thuế GTGT

1 công ty bị neo 12 tỉ tiền hoàn thuế thuế GTGT

(PLO)- Các quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào giai đoạn đầu tư dự án cho doanh nghiệp “quên” đề cập trường hợp thuế suất 0% khiến một công ty ở Cà Mau bị neo 12 tỉ đồng hai năm qua.