Tiểu đoàn Đặc nhiệm Số 2 ký giao ước siết chặt kỷ luật

Nhằm xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, ngày 28-2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 đã tổ chức cuộc vận động với 7 nội dung giao ước. Tới dự buổi lễ có Thượng tá Trần Ngọc Nuôi - đại diện Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Cuộc vận động có chủ đề “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.  

Tiểu đoàn Đặc nhiệm Số 2 ký giao ước siết chặt kỷ luật ảnh 1
Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 2 tiến hành ký giao ước với 10 nội dung trong buổi lễ phát động.

Theo đó, 100% tập thể và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thực hiện ký giao ước với 10 nội dung. Cụ thể như: Xây dựng phong cách người chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm có bản lĩnh trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, quân phong, quân kỷ theo điều lệnh; chấn chỉnh việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình kế hoạch, quy trình, quy chế công tác, học tập nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn đơn vị...

Tiểu đoàn Đặc nhiệm Số 2 ký giao ước siết chặt kỷ luật ảnh 2
Thượng tá Khưu Thanh Triều, Tiểu đoàn trưởng Cảnh sát đặc nhiệm số 2 cam kết thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả cao. 

Để cuộc vận động đi vào thực tế, hàng tháng Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 2 đều tổ chức các buổi quán triệt, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động; đưa nội dung trao đổi, phổ biến kiến thức về văn hóa ứng xử công an nhân dân là một trong những nội dung sinh hoạt của chi bộ đơn vị.

Tổng kết buổi lễ, Thượng tá Khưu Thanh Triều, Tiểu đoàn trưởng Cảnh sát đặc nhiệm số 2, cam kết thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đạt kết quả cao nhất cuộc vận động.