Từ khóa:

#Cảnh sát cơ động
Tìm thấy 131 kết quả
4 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2023

4 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2023

(PLO)- Từ ngày 1-1-2023, bốn luật có hiệu lực gồm: Luật Điện ảnh; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.