Tổ công tác thu hồi tài sản tham nhũng: Cần thiết, kịp thời

Sau khi Đoàn công tác số 3 của trung ương kiểm tra công tác thi hành án dân sự (THADS) tại TP.HCM kết thúc năm 2019 đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.
Cục THADS TP.HCM đã chủ động khắc phục, qua đó đã có nhiều chuyển biến về kết quả thu hồi tiền, tài sản. Cụ thể, từ tháng 10-2019 đến nay đã thi hành được hơn 14.000 tỉ đồng.
Về các trọng án tham nhũng mà Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi thì tại TP.HCM chiếm 80% và về tiền chiếm 86% cả nước. Tuy xét xử nhiều nơi khác nhau nhưng việc xử lý tài sản chủ yếu ở TP.HCM. 

Ông Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: NGÂN NGA-QH

Việc thành lập Tổ công tác phía Nam trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết và kịp thời. Tổ công tác đã phối hợp tốt với TP.HCM để phối hợp với các ban, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cùng trực tiếp giải quyết những vụ việc phức tạp, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết THA.

Hiện còn tồn tại những khó khăn như tình trạng pháp lý của tài sản kê biên chưa rõ ràng, dự án chưa hoàn thiện về thủ tục pháp lý. Một số tài sản kê biên là quyền sử dụng đất nông nghiệp hết hạn sử dụng toàn bộ hoặc hết hạn một phần. Việc phải xử lý số lượng rất lớn về cổ phần, cổ phiếu liên quan đến các tổ chức tín dụng thuộc diện quản lý đặc biệt thì chưa có cơ chế xử lý. 
Cơ quan có thẩm quyền nên xem xét để sửa đổi các quy định của pháp luật. Cụ thể là sửa đổi quy định về ủy thác để cơ quan THA ở các địa phương cùng xử lý các tài sản của đương sự nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản, tránh trường hợp tài sản bị xuống cấp, thất thoát. 
Ngoài ra cần thành lập Ban Chỉ đạo THA thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Bởi trước đây với việc tha vụ Epco - Minh Phụng với số tiền phải thi hành hơn 6.000 tỉ đồng, Thủ tướng đã thành lập Ban Chỉ đạo thi hành phần tài sản trong vụ án này. Phó Cục trưởng Cục THADS TP.HCM NGUYỄN VĂN HÒA 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm