Phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ thi hành án sai phạm

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống THADS.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, đội ngũ công chức hệ thống THADS ngày càng có sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng.

Cụ thể, gần 100% chấp hành viên có bằng Cử nhân Luật, 100% số cán bộ tham gia thi tuyển, bổ nhiệm chấp hành viên theo quy định mới của Luật THADS đều phải có trình độ Cử nhân Luật và phải qua lớp đào tạo nghiệp vụ chấp hành viên.

Kỷ cương, kỷ luật trong ngành ngày càng được giữ vững và tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với cán bộ THADS có sai phạm được thực hiện thường xuyên.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Tư pháp

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bổ sung nguồn nhân lực, thời gian qua, Tổng cục THADS luôn chú trọng đổi mới công tác tuyển dụng công chức theo hướng tăng tính cạnh tranh, thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao, bám sát yêu cầu của vị trí việc làm của các đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng được chú trọng. Tổng cục THADS đã tham mưu tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng cũng như các lớp bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ cho công chức trong toàn hệ thống THADS.

Số lượng công chức của Hệ thống được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tiếp tục đẩy mạnh, bước đầu đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng cán bộ trong hệ thống THADS…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng cơ quan THADS địa phương tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện nội dung báo cáo, đánh giá về tình hình, thực trạng công tác cán bộ của đơn vị; tiếp tục triển khai nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến công tác tổ chức cán bộ trong năm 2021 và thời gian sắp tới.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Cần tiếp tục duy trì và tạo vị thế mới vững chắc cho hệ thống THADS, trong đó công tác tổ chức cán bộ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Phải khắc phục được tình trạng vi phạm pháp luật của những người làm công tác THA".

Thứ trưởng yêu cầu hệ thống THA triển khai toàn diện các nhiệm vụ; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04 ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chú trọng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Thứ trưởng lưu ý công tác kiểm tra và tự kiểm tra, kiểm tra chéo, kiểm tra từ Tổng cục xuống đến địa phương một cách hiệu quả để kịp thời phát hiện, xử lý và khắc phục vi phạm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm