Tòa án nhân dân tối cao sắp tập huấn phần mềm trợ lý ảo cho Thẩm phán

0:00 / 0:00
0:00

Ngày 30-3-2022, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao ban hành Công văn 63/TANDTC-TH về việc thông báo chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm trợ lý ảo.

Theo Công văn 63, đối tượng tham gia tập huấn sử dụng phần mềm trợ lý ảo bao gồm thẩm phán TAND các cấp và các công chức công nghệ thông tin.

Việc tập huấn sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại TAND tối cao và điểm cầu thành phần tại tòa án các cấp. Thời gian tập huấn từ ngày 05-4-2022 đến ngày 06-4-2022.

Để đảm bảo cho công tác tập huấn, TAND tối cao đề nghị Chánh án TAND các cấp cử người tham gia lớp tập huấn. Đồng thời quán triệt công chức tham gia có mặt đúng giờ, đầy đủ và tuân thủ các quy định, yêu cầu, hướng dẫn của giảng viên.

Cán bộ tin học bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các công chức được cử tham gia lớp tập huấn theo tài liệu hướng dẫn đã gửi vào nhóm "IT TAND 4.0" trên Zalo trước thời điểm tổ chức một ngày.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị tòa án phản ánh ngay về cho TAND tối cao để được hướng dẫn chi tiết.