Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018

Theo như công bố của Ban tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng, điểm chuẩn toàn bộ khối các trường quân đội năm nay giảm mạng so với năm trước 3-5 điểm.

Đặc biệt, điểm chuẩn ngành bác sĩ đa khoa Học viện Quân y khối A00 giảm đến 8 điểm, điểm chuẩn năm nay chỉ còn 20,05 điểm. 

Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  ảnh 1
Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  ảnh 2
Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  ảnh 3
Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  ảnh 4
Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  ảnh 5
Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  ảnh 6
Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  ảnh 7
Toàn bộ điểm chuẩn các khối trường quân đội năm 2018  ảnh 8

Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2018.