Tổng Bí thư: Còn tình trạng ăn chặn, tạo ra cơ chế không đúng để tham nhũng

Sáng 9-12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến.

Vì sao phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng?

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời ba câu hỏi: Vì sao Hội nghị Trung ương 4 lần này lại tiếp tục bàn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị lần này là gì; chúng ta phải làm gì làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trả lời câu hỏi thứ nhất, Tổng Bí thư cho rằng công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

Trong lịch sử Đảng ta, hầu như không có Đại hội nào, Hội nghị trung ương nào lại không đề cập đến xây dựng Đảng.

Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Tổng Bí thư cho rằng dù đã đạt được nhiều thành tích nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm. Một số bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỹ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.
“Những người có chức có quyền làm việc ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực... vẫn thiếu tu dưỡng và rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước nên phải chịu xử lý kỷ luật Đảng và xử lý hình sự” – Tổng Bí thư nói.
Theo Tổng Bí thư, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế và khuyết điểm nêu trên nhưng chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt. “Có nghị quyết rồi, hay thì thật là hay, xem ra thực hiện còn gay trăm bề” – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói nghị quyết thì rất hay nhưng thực hiện thì dỡ và chưa hiệu quả.
Một số khuyết điểm khác cũng được Tổng Bí thư chỉ ra như nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu chưa gương mẫu thẳng thắn phê bình và tự phê bình; bị cám giỗ vào lợi ích vật chất; thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn và bức xúc của nhân dân.
Chính vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức là văn minh”; nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn, trong đó có việc phát huy những tác động tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế.
Cũng theo Tổng Bí thư, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Trả lời câu hỏi thứ hai, Tổng Bí thư đã nêu rõ bốn điểm đáng chú ý cũng như tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 lần này. Cụ thể, sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo; mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới; bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới; bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khẳng định, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện...
“Nếu anh không hư hỏng về phẩm chất đạo đức thì làm gì có chuyện tham nhũng. Danh dự là điều thiêng liêng nhất, tiền bạc lắm làm gì. Tham nhũng là một biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức” - Tổng Bí thư nói và cho biết còn tình trạng ăn chặn ăn bớt, chủ động tạo ra cơ chế không đúng để tham nhũng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phải làm nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hàng ngày

Trả lời cho câu hỏi thứ ba, Tổng Bí thư yêu cầu phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận và quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách. Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước. Căn cứ vào nghị quyết, kết luận và quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.
Cũng theo Tổng Bí thư, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự phê bình, phân tích, mổ xẻ những ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình; phải nhận xét, đánh giá về người khác một cách công tâm, khách quan.
“Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi...” - Tổng Bí thư nói và cho rằng có những việc không thể chỉ làm một lần là xong. Ngược lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục, làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hàng ngày.
Điểm lại 7 cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn của Đảng
Điểm lại 7 cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn của Đảng
(PLO)- Sáng nay, 9-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XIII. Theo dòng lịch sử, đây là cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn lần thứ 7 của Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Việt Nam - Nhật Bản: Mối lương duyên trời định

Việt Nam - Nhật Bản: Mối lương duyên trời định

(PLO)- Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, con người và truyền thống giao lưu bền chặt giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản hàng nghìn năm qua là "lương duyên trời định".

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới

(PLO)- Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.