Tổng Bí thư làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư đã biểu dương những kết quả nổi bật mà đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Hòa Bình đã đạt được; ghi nhận Hòa Bình đang phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy hoạch theo lợi thế từng vùng trong tỉnh cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, địa hình, dân trí... Từ đó trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm. Riêng về việc xây dựng nông thôn mới, Hòa Bình đạt khá so với các tỉnh miền núi, tuy nhiên không nên chạy theo số lượng mà cần phát triển từng bước thật vững chắc.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.
TP.HCM cần được trao quyền nhiều hơn để bứt tốc

TP.HCM cần được trao quyền nhiều hơn để bứt tốc

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng, TP.HCM cần được trao quyền nhiều hơn và thoát khỏi cơ chế  xin-cho trong nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.