Tổng Bí thư: Nghị quyết 13 đề ra 6 quan điểm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

(PLO)- Hội nghị nhằm quán triệt trong toàn hệ thống chính trị và cả nước, đặc biệt là vùng ĐBSCL, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 13.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Tổng Bí thư: Nghị quyết 13 đề ra 6 quan điểm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 22-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tổ Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định vùng ĐBSCL có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít có khăn đan xen. Nghị quyết mới lần này là nhằm tạo ra bước đột phá mới trong việc phát huy vai trò, vị trí quan trọng, đặc biệt là khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng lợi thế phát triển to lớn của ĐBSCL trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới lần này là để tiếp tục phát huy những kết quả thành tựu to lớn đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và vượt qua khó khăn, thách thức mới đang đặt ra; góp phần để ĐBSCL đứng dậy làm chủ và vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới cùng cả nước.

Đồng thời Tổng Bí thư cho biết Nghị quyế số 13 có nhiều ý tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới. Cụ thể, nếu Nghị quyết số 21-NQ/TW chỉ nêu rất ngắn gọn (15 dòng) về phương hướng chung thì Nghị quyết lần này đã đề ra 6 quan điểm chỉ đạo quan trọng và mới mẻ.

Để tạo chuyển biến có tính đột phá trong việc phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế của vùng và khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua, Nghị quyết lần này tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của vùng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Về mục tiêu, có thể xem đây là nội dung hoàn toàn mới. Nếu như Nghị quyết số 21 không đề cập thì Nghị quyết lần này đã xác định rất rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Còn về nhiệm vụ và giải pháp, Nghị quyết số 13 đề ra đầy đủ, đồng bộ các giải pháp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, bao gồm các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; về phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng; về phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị nhằm quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và cả nước, đặc biệt là vùng ĐBSCL, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 13....

Qua gần 20 thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và Kết luận 28-KL/TW của Bộ Chính trị kinh tế vùng ĐBSCL tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh, khẳng định là vị trí trung tâm sản xuất, xuất khẩu lúa, gạo, trái cây hàng đầu cả nước. Một số trung tâm công nghiệp chế biến phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản với công nghệ các được hình thành, từng bước khẳng định là trung tâm năng lượng của cả nước. Kinh tế biển được phát triển mạnh, trong đó ngành thủy sản đã được phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia như định hướng Nghị quyết số 21 đã đề ra.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, chủ tịch HĐND TP Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ Cần Thơ. Ảnh: HD ảnh 2

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, chủ tịch HĐND TP Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ Cần Thơ. Ảnh: HD

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng lên; các chỉ tiêu y tế cơ bản của vùng được cải thiện. Công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên tuyến biên giới và các địa bàn xung yếu, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vùng ĐBSCL tăng nhanh…

Nghị quyết số 13 đặt mục tiêu đến 2030, ĐBSCL tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2020 đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 gấp 2-2,5 lần so với năm 2021. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42-48%; có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 30% số xã đạt chuẩn nâng cao. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 1,52%/năm.

Tầm nhìn đến năm 2045, ĐBSCL là vùng phát triển hiện đại, nhanh và bền vững, toàn diện, sinh thái, văn minh, mang đậm bản sắc văn hoá sông nước, có trình độ phát triển khá so với cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, phân bổ hợp lý và thích ứng với biến đổi khí hậu; kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, cơ cấu phù hợp với điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh học, văn hoá và con người Nam Bộ. Chất lượng cuộc sống của người dân ở mức cao; bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc được gìn giữ và phát huy, quốc phòng và an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm