Tổng Bí thư: Quân đội phải kiên định với lý tưởng XHCN

Tổng Bí thư chỉ rõ năm 2017 toàn quân cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng lực lượng quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. “Quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư tin tưởng quân đội mãi xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội cụ Hồ” cũng như xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Năm 2016, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, quản lý của Nhà nước. Cũng trong năm, quân đội là lực lượng chủ lực trong phòng tránh,  khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia có hiệu quả trong xây dựng cơ sở chính trị địa phương…

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.