Tổng rà soát, di dời cơ sở gây ô nhiễm ở Hà Nội

Trước đó, UBND TP Hà Nội, Sở TN&MT đã đôn đốc, nhắc nhở song quận này vẫn chưa tổng hợp, báo cáo các cơ sở gây ô nhiễm và không phù hợp quy hoạch trên địa bàn. UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND quận Long Biên khẩn trương hoàn thành báo cáo danh mục các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm và không phù hợp quy hoạch trên địa bàn, gửi Sở TN&MT.

Ngoài ra, thông báo trên còn yêu cầu tổ giúp việc của ban chỉ đạo di dời cơ sở gây ô nhiễm, cơ sở phải di dời và 12 quận nội thành sớm khảo sát thực tế và xây dựng danh mục, tiêu chí và lộ trình, biện pháp di dời.

TRỌNG PHÚ

Kỷ luật Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn

Kỷ luật Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn

(PLO)- Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn bị kỷ luật khiển trách do liên quan đến dự án làm đường gây thất thoát ngân sách 4,7 tỉ đồng.