TP.HCM dẫn đầu cụm thi đua năm TP trực thuộc trung ương

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM Nguyễn Thị Như Thủy cho biết năm qua năm TP đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11,82%, cao hơn so với bình quân của cả nước là 5,89%; thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch, chiếm 58,32% tổng thu ngân sách của Nhà nước… Trong đó, TP.HCM (cụm trưởng) là địa phương dẫn đầu cụm, các TP tiếp theo là Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ.

“Mặc dù cả năm TP đều chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra nhưng trong bối cảnh khó khăn chung thì những con số nêu trên cũng rất đáng để tự hào. Thể hiện được các TP đã có nhiều sáng kiến, năng động trong điều hành vì sự phát triển chung” - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nhận định.

T.HƯƠNG