TP.HCM: Hạn chót nộp hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  BHXH TP.HCM ban hành hướng dẫn thời điểm nộp hồ sơ, hạn chót nộp hồ sơ và thủ tục thực hiện xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi đến các doanh nghiệp.

Ngày 29-4, BHXH TP.HCM ban hành Công văn 2220 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Công văn 2220 được ban hành nhằm tạo thuận lợi để các doanh nghiệp (DN) và NLĐ trên địa bàn TP.HCM kịp thời nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ.

- Đối với NLĐ đang làm việc tại trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm đủ điều kiện nhận hỗ trợ:

Các đơn vị, DN lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị (Tải mẫu số 02 TẠI ĐÂY).

Thời hạn nộp hồ sơ có thể là hàng tháng hoặc gộp 2 tháng hoặc 3 tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15-8-2022.

- Đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm đủ điều kiện nhận hỗ trợ:

Các đơn vị, DN lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc Zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị (Tải mẫu số 03 TẠI ĐÂY).

Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 15 hàng tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15-8-2022.

Đối với cơ quan BHXH: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ, chuyển trả cho đơn vị, DN theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH.

Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại Danh sách kèm Phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Quy định mới về nâng bậc lương

Quy định mới về nâng bậc lương

(PLO)-  Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư (văn bản hợp nhất số 2/VBHN-BNV) hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Sửa Luật để hạn chế người lao động rút BHXH một lần

Sửa Luật để hạn chế người lao động rút BHXH một lần

(PLO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với BHXH Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật BHXH để hạn chế tình trạng rút BHXH một lần.