TP.HCM: Năm 2015, 100% lãnh đạo xã dưới 50 tuổi có trình độ ĐH

Theo đó, mục tiêu đến năm 2015 có 100% cán bộ chủ chốt cấp phường, xã, thị trấn dưới 50 tuổi có trình độ ĐH, trình độ lý luận chính trị - hành chính từ trung cấp trở lên. 100% cán bộ, công chức hành chính TP, quận, huyện từ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên có trình độ ĐH, chuyên môn phù hợp với công việc, sử dụng thông thạo tin học…

Ngoài ra, TP tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo 500 tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài cho cán bộ, công chức trẻ. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng, quy hoạch đô thị, môi trường, công nghệ thông tin, vật liệu mới, chính sách công… Đồng thời, hoàn thành chương trình đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học ở nước ngoài.

N.NAM