TP.HCM: Ban hành quy chế quản lý quy hoạch chung

Quy chế này gồm các quy định hướng dẫn cho việc quản lý và xây dựng trên địa bàn TP cũng như xác định các khu vực tự nhiên cần bảo vệ, khu vực hạn chế phát triển, khu nội đô lịch sử, hành lang an toàn kỹ thuật cũng như việc xác định các phân vùng quản lý phát triển.

Quy chế cũng chỉ dẫn cụ thể cho việc quản lý, kiểm soát phát triển về tính chất, quy mô, định hướng phát triển không gian, hạ tầng…; đưa ra các khuyến cáo và nghiêm cấm về xây dựng phát triển đô thị cho từng khu vực cụ thể. Đây sẽ là cơ sở cho việc lập, xét duyệt các quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng hệ thống các công trình chuyên ngành, quy hoạch các khu vực phát triển đô thị và triển khai các dự án đầu tư xây dựng, thiết kế công trình trên địa bàn TP…

VIỆT HOA - THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm