TP.HCM đầu tư hai dự án nhà ở tại khu Nam Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho Công ty TNHH MTV 27-7 tiếp tục thực hiện dự án phát triển nhà ở tại lô số 5 và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông thực hiện dự án phát triển nhà ở tại lô số 6, khu 6B của khu chức năng số 6 thuộc Khu đô thị mới Nam Sài Gòn tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

TP.HCM đầu tư hai dự án nhà ở tại khu Nam Sài Gòn ảnh 1
Khu Nam Sài Gòn sẽ có thêm hai dự án nhà ở

Theo đó, Ban Quản lý Khu Nam có trách nhiệm làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà-Intresco, các chủ đầu tư thành phần để thống nhất thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính toàn khu 6B.

Đảm bảo yêu cầu kết nối hạ tầng kỹ thuật chung, quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án thành phần.

TP.HCM đầu tư hai dự án nhà ở tại khu Nam Sài Gòn ảnh 2

Theo NGUYỄN DUY