TP.HCM lên kế hoạch bảo vệ cán bộ trên không gian mạng

Sáng 15-10, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X đã khai mạc. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết một trong những nội dung mà hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận là về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Trung ương khóa XII.
“Yêu cầu mới đặt ra là phải làm rõ hơn trách nhiệm của các cấp trong công tác cán bộ. Đối với nhiệm vụ này, trước mắt từ đây đến cuối năm thực hiện việc sắp xếp lại cán bộ ở một số quận/huyện, sở/ngành để nâng cao sức chiến đấu và năng lực hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ TP” - ông Nhân nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Theo dự thảo của chương trình hành động, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề ra 17 nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng, đào tạo lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, các cấp của Đảng bộ TP. Trong đó, Đảng bộ TP thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm. “Có chính sách “đầu ra” nhằm động viên, khuyến khích cán bộ năng lực hạn chế hoặc sức khỏe giảm sút được tự nguyện xin thôi giữ chức, nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc để cán bộ khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện thay thế” - một trong các giải pháp được đưa ra.

TP.HCM cũng sẽ làm tốt việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với người đứng đầu các cấp. Kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc, kịp thời thay thế những người có năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu. Không lấy việc bố trí chức vụ, phong hàm, phong thăng quân hàm, nâng ngạch để thực hiện chế độ, chích sách cán bộ.
Đối với tệ nạn chạy chức, chạy quyền, Thành ủy TP.HCM sẽ quán triệt sâu sắc về tác hại nghiêm trọng của tệ này và coi đây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. “Nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các đối tượng có biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng để “mình không chạy ai và không cho ai chạy mình” - dự thảo nêu.
Bên cạnh đó, Thành ủy TP.HCM cũng đưa ra giải pháp xây dựng đội ngũ làm công tác cán bộ trung thực, công tâm, trong sáng, tinh thông, tận tụy với công việc, không chịu bất cứ sức ép nào, sự tác động không lành mạnh nào; có dũng khí, chống tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm và cũng không để bị lợi ích nhóm nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen không trong sáng.
TP.HCM cũng sẽ coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ. Không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ khi chưa có có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.
Chương trình hành động này cũng đề ra từng nhiệm vụ cụ thể cho Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng đoàn HĐND TP.HCM, Ban cán sự đảng UBND TP.HCM, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các quận/huyện… thực hiện những yêu cầu đặt ra.
Trong đó, đáng chú ý Đảng ủy Quân sự TP.HCM và Đảng ủy Công an TP.HCM căn cứ luật và quy định của Chính phủ, của ngành phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng, nhất là bảo vệ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của TP.HCM và cán bộ diện trung ương quản lý (thực hiện từ năm 2018).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm