TP.HCM: Nâng giá bồi thường đất ở huyện Bình Chánh

UBND TP.HCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Bình Lợi, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất ở mặt tiền đường Trương Văn Đa là 2,240. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp vị trí 1 là 1,032 và vị trí 2 là 1,041.

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 5.

Việc TP.HCM nâng giá bồi thường cao hơn quy định bảng giá đất xảy ra tại rất nhiều dự án. Cũng tại Bình Chánh, dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ tại xã Tân Nhựt và xã Tân Kiên được nâng hệ số bồi thường 2,504-4,407.

Trường Tiểu học Bình Lợi ở Bình Chánh sẽ được xây mới.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất là 3,496 đối với đất ở mặt tiền đường Thế Lữ. 3,503 đối với mặt tiền đường Thế Lữ phía bên có kênh và hẻm rộng trên 5 m. 2,504 đối với đất ở mặt tiền đường Nguyễn Cửu Phú.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp là 4,407 đối với đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hằng năm tại vị trí 1 ở khu vực II. 3,396 đối với đất trồng cây lâu năm tại vị trí 2.

Ngoài ra, TP.HCM cũng hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp với hệ số là 4.

Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng mới BV Đa khoa huyện Cần Giờ được nâng giá bồi thường cao  2,5-4,8 lần, dự án sửa chữa cầu Khánh Vân ở Cần Giờ được nâng giá bồi thường cao 1,92-3,82 lần so với bảng giá đất…

NGUYỄN DUY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm