TP.HCM phân cấp thu hồi vật tư xây dựng

UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế về quản lý và xử lý vật tư thu hồi từ các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và công viên cây xanh do TP.HCM quản lý.

Theo đó, chủ tịch UBND TP.HCM ủy quyền giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển vật tư thu hồi giữa Sở GTVT với UBND các quận/huyện và giữa UBND các quận/huyện với nhau.

Vật tư thu hồi phải được phân loại và sắp xếp khoa học.

Giám đốc Sở GTVT và chủ tịch UBND quận/huyện được ủy quyền quyết định thanh lý, điều chuyển vật tư thu hồi giữa các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Quyết định giá khởi điểm để bán đấu giá hoặc bán chỉ định vật tư thu hồi có giá trị dưới 50 triệu đồng.

Vật tư sau khi tháo dỡ phải lập biên bản kiểm kê, đánh giá vật tư thu hồi. Sau đó các đơn vị được giao quản lý phải lập chứng từ và theo dõi chi tiết nhập, xuất vật tư. Khi nhập về kho, phải phân loại để không ảnh hưởng đến chất lượng vật tư và dễ kiểm kê. Định kỳ sáu tháng phải kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng vật tư thu hồi.

Vật tư thu hồi được sử dụng lại cho công trình nào phải đưa vào quyết toán của công trình đó và ghi chú sử dụng vật tư thu hồi. Thanh lý đối với những vật tư hư hỏng, không thể sử dụng.

Trong 30 ngày kể từ khi có quyết định điều chuyển của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị có vật tư thu hồi phải phối hợp với nơi nhận vật tư thu hồi để tiếp nhận bàn giao.

Nếu thanh lý vật tư thu hồi phải lập hội đồng định giá và hội đồng bán đấu giá vật tư thu hồi, tối thiểu là từ ba người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm