TP.HCM ra công văn khẩn về condotel

Cụ thể, ủy ban đề nghị các sở, ban, ngành và quận, huyện triển khai thực hiện công tác này với một số nội dung chính. Thứ nhất, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc quản lý đầu tư, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo đúng quy định hiện hành của pháp luật đầu tư, pháp luật đất đai, pháp luật về xây dựng.

Việc này phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển du lịch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc quản lý kinh doanh loại hình này phải theo đúng quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật về du lịch do Bộ VH-TT&DL ban hành.

Các thỏa thuận kinh tế dân sự về hợp tác đầu tư, chia sẻ lợi nhuận trong kinh doanh đối với loại hình căn hộ du lịch thực hiện theo pháp luật dân sự.

Thứ hai, ủy ban cho rằng pháp luật về nhà ở hiện hành không quy định việc chuyển đổi công năng công trình thương mại, dịch vụ nói chung, căn hộ du lịch nói riêng sang thành nhà ở. Vì vậy, các dự án có nhu cầu chuyển đổi căn hộ du lịch, biệt thự du lịch thành nhà ở cần được xem xét thận trọng, thực hiện đúng các quy định liên quan khác nhau.

Ngoài ra, việc chuyển đổi này cần phù hợp với khả năng dung nạp dân số, khả năng đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực, tuân thủ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Cơ quan chức năng cũng được ủy ban yêu cầu thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung, căn hộ du lịch nói riêng, xử lý, khắc phục sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm