TP.HCM ra mắt Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ - thủy

Theo đó, việc thành lập Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ, đường thủy thuộc Sở GTVT TP.HCM trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại 4 Khu thuộc Sở gồm Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, số 2, số 3, số 4.

Ông Nguyễn Xuân Vinh trở thành Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông đường bộ và ông Phan Công Bằng làm Giám đốc Trung tâm Quản lý Đường thủy. 

TP.HCM ra mắt Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ - thủy ảnh 1
Ban Giám đốc của Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ là đơn vị sự nghiệp công lập, được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và trụ sở riêng.

Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ có một số nhiệm vụ và quyền hạn như: Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức-đơn giá kinh tế kỹ thuật, cơ chế chính sách, quy định về quản lý, sử dụng, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Trực tiếp quản lý, sử dụng, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố...

Mới đây, UBND TP cũng ra quyết định thành lập Trung tâm Quản lý đường thủy, trực thuộc Sở GTVT trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Khu Quản lý đường thủy nội địa và Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy thuộc Sở GTVT.

Nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý đường thủy là trực tiếp quản lý tài sản thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy gồm: đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ luồng, cảng, bến thủy nội địa; Tổ chức quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy theo khối lượng và kế hoạch vốn được giao hàng năm; nạo vét duy tu các tuyến đường thủy, hàng hải trên địa bàn do Trung ương quản lý khi được phân cấp hoặc ủy quyền. 

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM có 4 Khu Quản lý giao thông đô thị trực thuộc gồm: khu 1, khu 2, khu 3, khu 4. Nhiệm vụ của các khu quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý trực tiếp các dự án xây dựng công trình, sửa chữa thường xuyên công trình cầu, đường bộ, thoát nước, chiếu sáng công cộng và bảo quản công viên cây xanh…

Tuy nhiên, đến cuối tháng 12-2018, UBND TP đã có quyết định chuyển giao mảng cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước sang Sở Xây dựng quản lý.

Tiếp đến, ngày 16-5, Sở GTVT cũng chính thức chuyển giao 187 nhân sự cùng với 409 dự án do quyết định thành lập Ban quản lý dự án giao thông của UBND TP.

Trên cơ sở đó, UBND TP đã thành lập Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ và giao thông đường thủy để hợp nhất lại 4 Khu của Sở GTVT.