TP.HCM tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

UBND TP khuyến khích lồng ghép các hoạt động tuyên truyền cho Đại hội thi đua yêu nước vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và các hình thức hoạt động phong phú khác chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện các hoạt động khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể xuất sắc; xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tại mỗi địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm