TP.HCM yêu cầu giải quyết dứt điểm những khiếu kiện phức tạp

Theo đó, TP yêu cầu trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, cán bộ phải có thái độ tôn trọng, lắng nghe, hướng dẫn tận tình người dân đến liên hệ.

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện tập trung rà soát, lập danh sách các vụ việc, địa bàn có khả năng phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự; chỉ đạo có kế hoạch giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến khiếu kiện tại địa phương, nhất là những vụ khiếu kiện phức tạp.

UBND TP giao Công an TP kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền biện pháp xử lý những tình huống phức tạp, những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây rối an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân... Được biết văn bản trên nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về thực hiện chấn chỉnh công tác tiếp công dân.