Trách nhiệm tuần tra, kiểm soát của CSGT các cấp

Theo Điều 17 Thông tư 01/2016/TT-BCA về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, trách nhiệm các cấp được quy định như sau:

Công an cấp tỉnh
1. Giám đốc công an cấp tỉnh
a) Chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện việc tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ trong phạm vi quản lý.
b) Quyết định phân công trách nhiệm, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (mẫu ban hành kèm theo thông tư này) giữa phòng CSGT và công an cấp huyện theo quy định tại thông tư này.
c) Chỉ đạo lực lượng CSGT của địa phương phối hợp với lực lượng tuần tra, kiểm soát của Cục CSGT thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc khi có yêu cầu.
2. Phòng CSGT
a) Tham mưu giám đốc công an cấp tỉnh quyết định bố trí lực lượng của phòng CSGT và công an cấp huyện tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ theo địa giới hành chính của địa phương.
b) Bố trí lực lượng, tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ thuộc địa giới hành chính của địa phương; đường tỉnh, đường đô thị theo quyết định phân công, phân cấp của giám đốc công an cấp tỉnh.
Căn cứ tình hình thực tế công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, phòng CSGT tham mưu giám đốc công an cấp tỉnh có kế hoạch bố trí lực lượng của phòng CSGT chủ trì, phối hợp với CSGT công an cấp huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.
c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng CSGT công an cấp huyện thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Công an cấp huyện
a) Bố trí lực lượng, tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng trong phạm vi địa giới hành chính; đường tỉnh, đường đô thị theo quyết định phân công, phân cấp của giám đốc công an cấp tỉnh.
b) Phối hợp với phòng CSGT tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của giám đốc công an cấp tỉnh.
Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.
Mất bằng lái xe B2 có cần phải thi lại?

Mất bằng lái xe B2 có cần phải thi lại?

(PLO)-“Dịp tết Nguyên đán vừa qua tôi có lái xe về quê, nhưng không biết để quên bằng lái xe ở đâu. Nên tôi muốn hỏi mất bằng lái B2 thì có phải thi lại và thủ tục ra sao”- bạn đọc Nguyễn Thành Luân hỏi.