Trao tặng 24.000 con bò giống cho đồng bào nghèo 11 tỉnh biên giới

Đến dự và phát biểu tại lễ tổng kết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá nỗ lực của Ban Chỉ đạo chương trình đã góp phần tạo điều kiện cho đồng bào ổn định cuộc sống, địa phương biên giới có thêm nguồn lực góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh địa bàn biên giới là “phên dậu” của đất nước, “phên dậu” có vững thì đất nước mới có điều kiện để ổn định, phát triển. Chủ tịch nước yêu cầu các cấp, các ngành phải tăng cường công tác tuyên truyền để từng người dân thấm nhuần chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cùng với Đảng, Nhà nước quyết tâm xây dựng biên giới ngày càng giàu mạnh.

Chương trình do Viettel phối hợp với bảy cơ quan, đơn vị triển khai. Đến nay, sau một năm rưỡi, chương trình đã trao tặng 24.000 con bò giống, trị giá 360 tỉ đồng cho đồng bào nghèo 11 tỉnh biên giới.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm