Tri ân những người bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đây là lễ hội truyền thống của dân đảo nhằm tri ân những người đã không tiếc máu xương trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đồng thời nhắc nhở con cháu phát huy truyền thống trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều nghi thức quan trọng đã diễn ra như lễ cầu siêu cho những hùng binh Hoàng Sa, lễ thả thuyền có hình nhân thế mạng để tưởng nhớ các hùng binh Hoàng Sa hy sinh khi đi làm nhiệm vụ đo đạc cắm mốc chủ quyền, khai thác sản vật ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau lễ khao lề, hội đua thuyền đã diễn ra với ý nghĩa biểu dương sức mạnh của dân đảo trong việc vươn ra biển lớn.