Giữ niềm tin công lý cho người nghèo

Giữ niềm tin công lý cho người nghèo

(PL)- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho hộ nghèo, người có công, trẻ em không nơi nương tựa… nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho họ.