Trung ương bàn đề án lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- Ngày làm việc thứ 5, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã thảo luận về một số đề án, trong đó có Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ năm.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại tổ về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngay sau đó, Bộ Chính trị họp để cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình nội dung Trung ương đã thảo luận về ba đề án.

- Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

- Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm