Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nói cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là thẩm quyền của người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Ngày 5-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã truyền đạt về chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu ảnh 1

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày chuyên đề “Tiếp tục đổi mới
phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Ảnh: TTXVN

Hơn 800 vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, phương thức lãnh đạo của Đảng với hoạt động của hệ chính trị đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả.

Dù vậy, vẫn còn nhiều hạn chế là chậm khắc phục tình trạng ban hành nhiều văn bản, một số văn bản còn chung chung, dàn trải, chậm sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu có nội dung chưa rõ; phân cấp, phân quyền chưa mạnh.

Cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc trong Đảng chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới…

Tiếp tục chống tham nhũng chính sách... xây dựng cơ chế, chính sách tuyển dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị.

Bà Trương Thị Mai thông tin: Đảng đã đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; thực hiện quy định về miễn nhiễm, từ chức và kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật.

Theo bà Mai, điểm mới trong nhiệm kỳ XIII của Đảng là cán bộ đã kỷ luật, mất uy tín thì không tiếp tục làm ở vị trí công tác đó.

Bà Mai nói: “Cuộc chiến phòng chống tiêu cực càng đẩy mạnh thì số cán bộ bị kỷ luật rất lớn”.

Năm 2013, trung ương đã thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đưa hơn 800 vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, Ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 180 vụ án, 133 vụ việc, đã xét xử sơ thẩm 120 vụ án, 1.083 bị cáo.

Bà Trương Thị Mai cho biết thêm: Qua hơn hai tháng thực hiện thông báo Kết luận 20 ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, đã có ba người thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác.

Có hai thứ trưởng thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi. Hai phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 365 tổ chức Đảng, 56 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức Đảng, 5.527 đảng viên.

Nhiệm kỳ XI, giai đoạn 2011-2016: Thi hành kỷ luật 56.572 đảng viên. Nhiệm kỳ XII, giai đoạn 2016-2021: Thi hành kỷ luật 93.207 đảng viên.

Nội dung vi phạm chủ yếu là việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư…

Khuyến khích cán bộ trẻ có năng lực vượt trội

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 28 năm 2022 trong giai đoạn mới là đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

Trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là thẩm quyền của người đứng đầu trong công tác cán bộ; trao quyền nhiều hơn cho người đứng đầu nhưng đi đôi với đó là trách nhiệm.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, bà Mai nêu rõ cần chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chống tham nhũng chính sách... cần xây dựng cơ chế, chính sách tuyển dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương được giao nhiệm vụ trình văn bản về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, sử dụng cán bộ trẻ có năng lực vượt trội.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh cần xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị, thể chế chủ trương của Ðảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Nhân tài là yếu tố rất quan trọng nên sắp tới chúng ta sẽ có chính sách riêng của Đảng về trọng dụng, sử dụng nhân tài. Làm sao cho cán bộ trẻ có năng lực vượt trội cống hiến cho Đảng, đất nước” - bà Mai nói.

Cùng với đó, khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm; kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm… Tổ chức thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, góp phần bảo đảm kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Ðảng và chế độ.

“Có vào có ra, có lên có xuống trong công tác cán bộ, chúng ta đang bắt đầu làm được việc này” - bà Mai nêu.

Cùng với đó, thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở, giúp cán bộ nhận diện nguy cơ, không mắc sai lầm, kịp thời khắc phục khuyết điểm; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để cấp phó, cán bộ dưới quyền trực tiếp tiêu cực, tham nhũng… Theo bà, đây là những vấn đề tới đây phải làm mạnh.

Song song với đó là thực hiện giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn…

Một điểm khác được bà Mai nhắc đến là việc cần phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. “Giờ nhiều cán bộ lựa chọn chỗ này, thích sang chỗ kia, phân công không muốn làm... Do vậy phải tiếp tục nâng cao việc chấp hành sự phân công của Đảng. Lúc Đảng cần phân công đi ra trận cũng phải đi. Nếu không giữ được cái này thì làm sao giữ được sự nghiêm minh của Đảng” - bà Mai nhấn mạnh.•

Mọi quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm

Truyền đạt nghị quyết về nội dung “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho rằng một trong những nội dung trọng tâm chính của nghị quyết là yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Trạc nhấn mạnh trung ương yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc mọi quyền lực đều được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm.

Quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn. Lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm, xử lý vi phạm. Kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh việc phân định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp, tự kiểm soát bên trong từng cơ quan cũng như giữa các cơ quan với nhau, giữa cấp trên với cấp dưới, cấp dưới và cấp trên.

Quy định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành pháp trong kiểm soát các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền tư pháp và của cơ quan tư pháp trong kiểm soát các cơ quan thực hiện quyền hành pháp, lập pháp…

Theo trưởng Ban Nội chính Trung ương, nghị quyết yêu cầu nghiên cứu thành lập các thiết chế mới về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Trạc nói việc này đòi hỏi sự công phu, rất khó và phải phù hợp với thể chế chính trị thực tiễn của nước ta.

Một nhiệm vụ khác là cần ban hành các quy định kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; trong công tác xây dựng pháp luật và quản lý sử dụng tài chính, tài sản công.

Đồng thời thực hiện “bốn không” trong phòng chống tham nhũng. Cụ thể:

Thứ nhất, hình thành cơ chế, chính sách pháp luật chặt chẽ để “không thể” tham nhũng. “Đó là cơ chế chính, phòng vẫn phải chặt chẽ” - ông Trạc cho hay.

Thứ hai, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để “không dám” tham nhũng.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức để “không cần” tham nhũng, tiêu cực.

“Đương nhiên việc này góp phần quan trọng thôi chứ không chấm dứt được tham nhũng. Bởi những người tham nhũng vừa rồi là những người giàu. Người giàu mà họ tham nhũng lớn” - ông Trạc nói.

Thứ tư, cần xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để “không muốn” tham nhũng.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
TP.HCM yêu cầu lập tổ công tác rà soát các dự án kéo dài

TP.HCM yêu cầu lập tổ công tác rà soát các dự án kéo dài

(PLO)-  Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường  yêu cầu UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thành lập tổ công tác rà soát đối với các dự án, vụ việc kéo dài gây bức xúc. Một trong những dự án được "thúc" phải giải quyết là Khu dân cư Vĩnh Lộc.