Từ 1-5: Nhiều trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

Từ 1-5, miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến đối với bí thư, phó bí thư Thường trực Đảng ủy; trưởng ban, phó ban, vụ trưởng của các ban Xây dựng Đảng ở Trung ương; trưởng các ban Xây dựng Đảng cấp tỉnh, huyện;

Bí thư Đảng ủy khối; chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Đảng;

Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc; trưởng ban và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Bí thư Trung ương Đoàn; trưởng ban và các chức vụ tương đương thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Chủ tịch, phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trưởng ban và các chức vụ tương đương thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp tỉnh;

Đối với hội được cơ quan có thẩm quyền của Đảng công nhận là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, được Nhà nước giao biên chế, hỗ trợ về kinh phí và bảo đảm Điều kiện về tổ chức, hoạt động và quản lý hội theo quy định của Chính phủ, gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch Thường trực, tổng thư ký và các chức vụ tương đương của Trung ương hội; chủ tịch và các chức vụ tương đương của hội cấp tỉnh;

Từ 1-5: Nhiều trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến ảnh 1

Miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến đối với học sinh đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Ngoài ra, cũng miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến đối với các bộ trưởng, thứ trưởng và các chức vụ tương đương thuộc bộ, ngành; tổng tục trưởng, phó tổng cục trưởng, cục trưởng, vụ trưởng và các chức vụ tương đương thuộc bộ, ngành;

Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội;

Chánh án, phó chánh án TAND Tối cao; chánh án TAND cấp tỉnh, cấp huyện;

Viện trưởng, phó viện trưởng VKSND Tối cao; viện trưởng VKSND cấp tỉnh, cấp huyện.

Vụ trưởng và các chức vụ tương đương thuộc TAND Tối cao, VKSND Tối cao;

Chủ tịch, phó chủ tịch: HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; chủ tịch: HĐND, UBND cấp xã;

Người đứng đầu các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND và HĐND ở cấp tỉnh, cấp huyện;

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức ở Trung ương;

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, trưởng công an cấp xã tại địa bàn các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng dân tộc ít người được xác định đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Công dân đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước tại địa bàn các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng dân tộc ít người được xác định đặc biệt khó khăn trong các ngành giáo dục, y tế, bưu chính, viễn thông, nông, lâm nghiệp, hóa chất;

Học sinh đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; học sinh, sinh viên đạt huy chương hoặc danh hiệu trong các kỳ thi quốc tế, hội thi tay nghề thế giới, ASEAN và một con của liệt sĩ; một con của thương binh hạng một, người nhiễm chất độc màu da cam phải có người nuôi dưỡng…

Công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ nếu có đơn tình nguyện phục vụ trong Quân đội nhân dân và được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng công dân đó thì có thể được gọi nhập ngũ.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.