Từ 1-7, có còn sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú?

Tôi là một chủ nhà trọ. Tôi thường sử dụng sổ hộ khẩu và sổ tạm trú để đăng ký tạm trú cho khách thuê phòng. Tôi được biết từ 1-7 này thì Luật Cư trú năm 2020 sẽ được áp dụng và sẽ có lộ trình để xóa dần sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Vậy xin hỏi, có phải từ 1-7 này thì hai loại sổ trên sẽ không còn giá trị sử dụng? Tôi và nhiều khách trọ lo lắng nếu hai loại sổ này hết giá trị thì làm sao chúng tôi chứng minh được nơi cư trú khi làm giấy tờ?

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Hà (Gò Vấp, TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1-7 tới. 

Theo khoản 3 Điều 38 của luật này, từ ngày Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành (ngày 1-7-2021) thì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31-12-2022.

Như vậy, từ ngày 1-7, chị Hà và người dân khác vẫn được sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp để xác nhận về nơi cư trú. Nghĩa là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vẫn có giá trị cho đến 31-12-2022.

Sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn chỉnh và đi vào hoạt động thì mọi thông tin cư trú của công dân sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu. Thông tin sẽ được lưu trữ đầy đủ, bảo mật và thời gian lưu trữ lâu dài, tiện lợi cho việc truy cập thông tin để thực hiện các thủ tục hành chính.

Do đó, người dân không nên lo lắng về việc sổ hộ, sổ tạm trú hết hiệu lực thì sẽ không còn cơ sở để chứng mình về nơi cư trú.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm